https://www.olympichorse.pl/
 

Regulamin

Administratorem danych osobowych jest:
OLYMPIC HORSE Magdalena Kołek
ul. Aleja Spacerowa 22
58-310 Szczawno-Zdrój
NIP: 886-301-8524 
REGON: 520274083

     Tę stronę posiada i prowadzi Magdalena Kołek.
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich możesz korzystać z naszej strony i oferowanych przez nas usług.
Uzyskując dostęp do prowadzonej przez nas strony internetowej lub korzystając z niej, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś niniejszy Regulamin 
oraz zgadzasz się na jego przestrzeganie.


      Kupując produkt, zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się z pełną ofertą produktu przed podjęciem zobowiązania do zakupu;
zawierasz prawnie wiążącą umowę zakupu produktu, gdy zobowiązujesz się do jego zakupu i kończysz proces płatności w kasie.

Ceny za korzystanie z naszych usług lub za nasze produkty są podane na stronie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie cen wyświetlanych produktów oraz do korygowania błędów w cenach, 
które mogą się przez przypadek zdarzyć. Dodatkowe informacje o cenach i podatku od sprzedaży są dostępne na stronie płatności

      Opłata za usługi i wszelkie inne opłaty, które możesz ponieść w związku z korzystaniem z usługi, takie jak podatki i ewentualne opłaty transakcyjne, 
będą pobierane co miesiąc przy użyciu Twojej metody płatności.
W przypadku każdego nieuszkodzonego produktu wystarczy zwrócić go wraz z dołączonymi akcesoriami i opakowaniem oraz oryginalnym paragonem
(lub paragonem podarunkowym) w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu, a my wymienimy go lub zaoferujemy zwrot pieniędzy przy użyciu pierwotnej metody płatności.
Ponadto należy pamiętać, że: produkty można zwrócić tylko w kraju, w którym zostały pierwotnie zakupione;
oraz że następujące produkty nie kwalifikują się do zwrotu: otwarte opakowania np. suplementy, lizawki, smaczki dla koni, preparaty pielęgnacyjne :
(odżywki do grzywy i ogona, wcierki, maści, szampony dla koni i inne zamknięte preparaty pielęgnacyjne i lecznicze).

     Możemy bez wcześniejszego powiadomienia zmienić usługi, zaprzestać świadczenia usług albo jakichkolwiek funkcji oferowanych usług 
lub ustanowić limity dla usług. Możemy trwale lub tymczasowo zakończyć lub zawiesić dostęp do usług bez wcześniejszego powiadomienia
i ponoszenia odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu lub bez niego.
Gdy otrzymamy ważne roszczenie gwarancyjne dotyczące zakupionego produktu, albo naprawimy daną wadę, 
albo wymienimy produkt. Jeśli nie jesteśmy w stanie naprawić lub wymienić produktu w rozsądnym czasie, klientowi przysługuje pełny zwrot pieniędzy po niezwłocznym zwrocie produktu. 
Zapłacimy za wysyłkę do klienta naprawionych lub wymienionych produktów, a klient będzie odpowiedzialny za wysyłkę do nas zwróconego produktu.

     Strona i wszelkie materiały na niej umieszczone lub przez nią przekazywane, w tym między innymi oprogramowanie, obrazy, tekst, grafika, logo, patenty, znaki towarowe, 
znaki usługowe, prawa autorskie, fotografie, nagrania dźwiękowe, filmy, muzyka oraz wszelkie prawa własności intelektualnej z nimi związane, 
są wyłączną własnością Magdaleny Kołek. 
Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie żadne z jego postanowień nie będzie uważane za tworzenie licencji w ramach lub na podstawie jakichkolwiek tego typu 
praw własności intelektualnej, a użytkownik zgadza się nie sprzedawać, licencjonować, wynajmować, modyfikować, rozpowszechniać, kopiować, reprodukować, przesyłać,  publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, publikować, adaptować, edytować lub tworzyć dzieł pochodnych na ich podstawie.

      Możemy trwale lub czasowo zakończyć lub zawiesić Twój dostęp do usługi bez wcześniejszego powiadomienia i ponoszenia odpowiedzialności oraz z jakiegokolwiek powodu, także jeśli według naszej wyłącznej decyzji naruszysz jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy. 
W dowolnym momencie możesz zaprzestać korzystania i zażądać anulowania swojego konta i/lub dowolnych usług. 
Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień przedstawionych powyżej, w odniesieniu do automatycznie odnawianych subskrypcji usług płatnych takie subskrypcje zostaną przerwane dopiero po upływie odpowiedniego okresu, za który dokonałeś już płatności.

     Zgadzasz się na odszkodowanie i zabezpieczenie Magdaleny Kołek przed wszelkimi żądaniami, stratami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub kosztami 
(w tym wynagrodzeniami dla adwokata) wysuwanymi przeciwko niej przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub w związku z korzystaniem ze strony lub jakiejkolwiek z oferowanych na niej usług.
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez stosowne prawo w żadnym wypadku Magdalena Kołek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne, następcze lub przykładowe szkody, w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, wartości firmy, 
możliwości użytkowania, danych lub inne straty niematerialne wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z usługi bądź z nimi związane.

     Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania od czasu do czasu niniejszych warunków według własnego uznania. 
Z tego względu należy okresowo przeglądać te strony. Gdy w istotny sposób zmienimy Regulamin, powiadomimy Cię o tym. 
Korzystanie nadal ze strony lub naszych usług po takiej zmianie oznacza dalszą akceptację nowego Regulaminu. 
Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych warunków lub jakąkolwiek przyszłą wersją Regulaminu, nie używaj ani nie korzystaj z dostępu 
(ani nie kontynuuj korzystania z dostępu) do strony lub usług.

     Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas od czasu do czasu wiadomości i materiałów promocyjnych pocztą, pocztą e-mail lub w jakiejkolwiek innej formie kontaktu, którą nam udostępnisz (także przy użyciu numeru telefonu do połączeń lub wiadomości tekstowych). 
Jeśli nie chcesz otrzymywać takich materiałów promocyjnych lub powiadomień, powiadom nas w dowolnym momencie.

     Niniejszy Regulamin, prawa i środki zaradcze ujęte w niniejszym dokumencie oraz wszelkie roszczenia i spory związane z nimi i/lub usługami podlegają, będą interpretowane i egzekwowane we wszystkich aspektach wyłącznie zgodnie z wewnętrznymi prawami materialnymi Polski bez względu na jego zasady kolizyjne. 
Wszelkie takie roszczenia i spory zostaną wniesione, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na ich rozstrzyganie wyłącznie przez sąd właściwej jurysdykcji znajdujący 
się w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. Niniejszym wyraźnie wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

     W maksymalnym zakresie dozwolonym przez stosowne prawo Magdalena Kołek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pomyłki lub nieścisłości w treści; obrażenia ciała  lub szkody materialne jakiegokolwiek rodzaju wynikające z dostępu do naszej usługi lub korzystania z niej; oraz nieautoryzowany dostęp do naszych bezpiecznych serwerów i/lub wszelkich przechowywanych na nich danych osobowych bądź też za nieautoryzowane ich wykorzystanie.